11 25 h. Machinerieën c.a Luchtkoelinrichtingen 491,71 112,43 843,86 100^- f 74.000,— VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Art. LASTEN. IV. f 31.940,59 f 32.200,— n 1.800,— 1.687,15 n 3.076,73 1.200,— n f 73.855,28 V. 9.165,01 8.300,— w n 1.225,— Overbrengen n w n n n n 29.900,— 60,— 7.200 600,— 1.500,— 1.600,— 4.900,— n n Verlaagd by besluit van den Gemeenteraad van 27 Juni 1932. Geraamd bedrag. Werkelijk bedrag. 666,66 15.606,93 29.725,89 49,07 5.944,52 264,77 2.057,15 1.522,50 4.924,80 w f214.477,31 f 149.534,30 Onderhoudskosten. a. Gebouwen en div. inrichtingen b. Rioleering, bestrating en los plaatsen c. Luchtspoor d. Afrastering, muren en ijzeren hekken e. Kracht- en verlichtingsinstal- latie f. Kleine werktuigen en gereed schappen g. Meubilair j. Stoomleidingen k. Pompinstallatie l. Gladde vrieshuizen c.a. m. Automobiel en motorrijwiel n. Diversen Algemeene onkosten. a. Jaarwedden b. Hulppersoneel c. Verlof- en ziekengeld d. Schoonhouden, huishoudelijke benoodigdheden en onkosten e. Kosten van verzekering, pen- sionneering enz. van ambtena ren en beambten: 1. Ongevallen en invaliditeit 2. Wachtgelden 3. Pensioenen 4. Bijdragen voor eigen en wed.- en weezenpensioen 5. Ziekteverzekeringspremie 6. Uitkeering aan wed. van over leden ambtenaren en beambten 6.200,— 200 14.000,— 4.400,— 2.100,— 800,— n f208.160,— n 1.600,— 200,— 1.600,— f 74.100,— f147.200, 1.000,- 13.700,— 7.461,18 354,25 14.676,29 4.779,36 1.407,99 814,45

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 229