18 Overige Com missiën en Be sturen. Commissiën tot Wering van Schoolverzuim: Eerste Afdee- ling: L. P. v. d. Heijden, voorzitter; J. v. Lier, secretaris. Tweede Afdeeling: P. Gardenier, voorzitter, W. C. Lignac, secretaris. Derde Afdeeling: I. Koekoek, voorzitter; J. Th. Delemarre, secretaris. Vierde Afdeeling: A. J. van Alphen, voorzitter; E. de Klerk, secretaris. Vijfde Afdeeling: H. J. Noordegraaf, voorzitter; J. H. Steijn, secretaris. Zesde Afdeeling: J. de Jong, voorzitter; G. Talens, secretaris. Zevende Afdeeling: G. van Dorsten, voorzitter; L. Bouma, secretaris. Achtste Afdeeling: A. C. van der Plas, voorzitter; C. F. Ver schoor, secretaris. Negende Afdeeling: J. G. C. Vegter, voorzitter; C. A. Vlak, secretaris. Tiende Afdeeling: W. Engels, voorzitter; G. Hogenbirk, secretaris. Elfde Afdeeling: J. Klejjn, voorzitter; C. Boetes, secretaris. Twaalfde Afdeeling: J. M. Meerman, voorzitter; J. I. Burgel, secretaris. Dertiende Afdeeling: J. M. de Feijter, voorzitter; C. Verspuy, secretaris. Commissie van Beheer over den Koninklijken Schouwburg. Zie het verslag dezer commissie (bijlage 47). Commissie van Advies in zake subsidieering van voorstellin gen en uitvoeringen met kunstwaarde: de Burgemeester, voor zitter; W. J. Hartmann, W. H. Vliegen, Ir. L. J. M. Feber, L. L. H. de Visser, Willem Andriessen, Dr. H. E. van Gelder, An toon Molkenboer, Dr. Joh. Wagenaar, Frits Lapidoth, Mr. G. A. van Haeften, Mr. M. Nijhoff, leden; H. Robin, secretaris. Commissie van Advies voor den Dienst voor Kunsten en Wetenschappen: de Burgemeester, voorzitter; Dr. W. J. Hart mann, Ir. L. J. M. Feber, W. H. Vliegen, Mr. Dr. R. S. Bakels, Dr. C. W. Lunsingh Scheurleer, Dr. H. E. van Gelder, S. de Clercq, Jhr. Mr. E. A. van Beresteyn, Dr. H. Schneider en Prof. Dr. G. A. van Poelje, secretaris. Schoonheidscommissie: Mr. J. F. van Royen, voorzitter; H. van der Kloot Meijburg, plaatsvervangend voorzitter; W. Kromhout, G. Westerhout, W. F. Gouwe, A. J. Kropholler, J. M. Luthmann, J. Crouwel, R. C. Mauve, secretaris. Overige Commissiën en Besturen op 1 Januari 1932: Commissie van Advies bij het opleggen van straffen aan dienaren van politie: voorzitter en diens plaatsvervanger, aan gewezen door den Burgemeester: Mr. C. W. Schlingemann, Mr.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 22