11 26 17: °/o VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. LASTEN. n n n n f243.177,73 f 91.081,15 VI. f 92.300,— Renten VII. f 25.485,10 f 25.426,07 r> 3 499,97 499,97 e. 6 1.265,51 1.072,28 1> n 5 12.057,02 11.903,42 w n n 6.400,— f243.200,— n n n n Geraamd bedrag. 6.215,53 890,43 n Werkelijk bedrag. 6.215,53 890,43 2.029,65 630,97 9.888,61 2.268,02 3 3 6 5 6 3 31,15 5.181,80 8.837,83 38,— 1.797,— 3.483,14 4.000,— 2.000,— f 61.077,21 Art. Verhoogd bij besluit van den Gemeenteraad van 27 Juni 1932 f214.477,31 303,47 1.141,40 2.508,67 i Afschrijving. a. Gebouwen b. Rioleering, bestrating en los plaatsen c. Luchtspoor d. Afrastering, muren en ijzeren hekken Kracht- en verlichtingsinstal- latie f. Diverse inrichtingen der hallen, stallen en het koelhuis g. Kleine werktuigen en gereed schappen h. Meubilair i. Machinerieën c.a j. Luchtkoelinrichtingen Overbrengen 2.211,78 642,63 10.872,60 2.452,09 f 62.340,40 f208.160,— 400,— 1.150,— 2.500,— 40,- 5.200,— 8.900,— 50,— 1.800,— 2.600,— f236.800,— 4.026,97 1.350,99 Overgebracht f. Grond-, dijk- en polderlasten. g. Brandverzekeringspremie. h. Drukwerk en kantoorkosten i. Verwarming dienstgebouwen en algemeene verlichting. j. Duinwater en telefoon k. Automobielverzekeringspremie voor wettelijke aansprakelijk- j heid jegens derden l. Straatbelasting m. Arbeidsloonen n. Representatiekosten o. Vacantiebjjslag p. Diversen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 230