11 °/o I 27 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. LASTEN. n f 66.768,18 f 66.745,55 Afgerond op f 66.800,— f 5.000,— f VIII. 5.000,— f Oninbare posten f f IX. Uitkeering aan de Gemeente f X. f 9.000,— 9.000,— n Onvoorzien Verlaagd bij besluit van den Gemeenteraad van 27 Juni 1932. Overgebracht k. Stoomleidingen l. Pompinstallatie m. Gladde vrieshuizen c.a. n. Automobiel en motorrijwiel Geraamd bedrag. Werkelijk bedrag. 2.181,58 447,88 8 5 15 20 Art. f f 62.340,40 554,85 2.545,89 879,14 447,90 f 61.077,21 538,85 2.500,03 n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 231