11 28 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHÜIS. BATEN. 1. w i f715.400,— f 80.000,— f843.474,10 f795.400,— II. f 40.030,52 f 37.000,— III. f 18.574,40 f 25.200,— c. Gedistilleerd water 257,30 300,— f 25.500,— f 18.831,70 6.850, — 4.850, — Opbrengst Koelruimten diverse waren. Opbrengst IJs. a. Per overeenkomst b. Zonder overeenkomst. Verhoogd bij besluit van den Ge meenteraad van 26 October 1931 (Bjjlage No. 634) Geraamd bedrag. f776.582,14 16.490,50 18.420,30 19.705,15 f 15.610,20 2.964,20 Werkelijk bedrag. f 4.160,91 16.802,66 19.066,95 6.450, 5.826,01 f655.000,— 16.400,— 12.300,— 20.000,— f 23.000,— 2.200,— Slachtgeld en keurloon Voeder c. Weegloon. d. Huur e. Vergoeding keuringskosten buitengemeenten f. Verschillende inkomsten Opbrengst Slachthuis, incl. koel ruimten versch vleesch. f 7.900,— 16.600,— 12.500,— Art. a. Ruimte bovenkoelhuis b. Pekelcellen c. Vriesinrichting

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 232