11 29 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Art. BATEN. Rente van kasgeld IV. f 4.800,— f 3.913,50 V. Verhaal van pensioensbijdragen f 12.000,— f 12.207,68 Geraamd bedrag. Werkelijk bedrag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 233