11 11 31 30 If ,-j- VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. DIENST. m. KAPITAAL Werkeljjk Geraamd Werkelijk ONTVANGSTEN. UITGAVEN. bedrag. bedrag. bedrag. bedrag. f 601.700,— f 601.700 15.900,— 15.900,— f 512.110,38 f 105.489,62 f 617.600,— f 617.600,— f105.489,62 f 512.110,38 SPECIFIC ATIESTAAJ KAPITA ALBIENST. Beschikbaar gestBbegreoting 1931.1 Totaal Verwerkt in Niet meer BENAMING. Wijziging. Oorspronkelijk beschikbaar. 1931. benoodigd. f 500,— f 500,— 5.400,- f f 15.416,29 6.900,— f n n f n n 1.000,— n 2.000,- 509.706,65 509.706,65 n i^2.5OO,— f 617.600,— 601.700,— f105.489,62 if 512.110,38 f f 703,73 f 511.406,65 Overgeschreven bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 10 Juni 1932. n Gezien: De Directeur, H. G. van Harrevelt. Onverwerkt crediet op 1 Januari 1931. 6.500,— 1.000,— Beschikbaar gebleven crediet. 5.000,— 1.030,— w n n De Administrateur, J. Polder. 698,33 0,62 4,78 Overbrengen naar volgende begrooting. Beschikbaar gebleven crediet. 700,— 500,— Restanten, beschikbaar op 31 Dec. 1931. f+ 500,— >4-3.116,29 700,— 1.198,33 0,62 4,78 612,74 14,61 15,— 7.992,80 2.748,56 1.000,— 1.000,— 612,74 14,61 2.015,— 586.300,— 500,— 15.416,29 ^500^ f 15.900,- 7.292,80 1.550,23 999,38 995,22 612,74 14,61 2.015,— 76.593.35 586.300,— en Onverwerkt crediet op 1 Jan. 1931 (Bijlage No. 367) Beschikbaar gesteld by begrooting 1931 Gebouwen Kracht- en verlichtingsinstallatie Diverse inrichtingen der hallen, stallen en het koelhuis Kleine werktuigen en gereedschappen Meubilair Machinerieën c.a Stoomleidingen Pompinstallatie Automobiel Verkoophal Onvoorzien Onverwerkt crediet op 1 Jan. 1931 (Bijlage No. 367) Beschikbaar gesteld by begrooting 1931 1-492,80 -3.251,44 I Geraamd

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 234