11 11 33 32 VI. exploitatierekeninOoelruimten diverse waren. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. EN WINST. IV. VERLIES 304.973,40 f Zuivere winst n 304.973,40 f V. f f f 237.984,85 11.842,87 280.277,60 f 847.132,31 f 847.132,31 f f ff f 3.372,83 166,42 f 18.149,81 w 40.204, 14j f f 40.204,14 Exploitatiekosten Aandeel onderhoudskosten Voordeel ig saldo, overgebracht naar de Verlies- en Winstrekening renten afschrijving uitkeering aan de Gemeente algemeene onkosten af: aandeel verhaal van pen sioensbijdragen renten afschrijving uitkeering aan de Gemeente 113.969,86 70.705,24 8.760,14 1.167,93 Opbrengst Aandeel rente van kasgeld 843.474,10 3.658,21 40.030,52 173,62 n n 3.206,41 4.420,24 4.299,55 200,— 22.054,27 226.141,98 86.045,71 61.291,92 8.700,- f 566.854,71 Voordeelige saldi der exploitatierekeningen: Slachthuis, incl. koelruimten versch vleesch Koelruimten diverse waren Ijsfabriek Exploitatiekosten Aandeel onderhoudskosten algemeene onkosten af: aandeel verhaal van pen sioensbijdragen Opbrengst Aandeel rente van kasgeld Voordeelig saldo, overgebracht naar de Verlies- en Winstrekening Gezien: De Directeur, H. G. van Harrevelt. EXPLOITATIEREKENING SLACHTHUIS^INCL. KOELRUIMTEN VERSCH VLEESCH. f 280.277,60 18.149,87 6.545,93 f 304.973,40 De Administrateur, J. Polder.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 235