11 11 35 34 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. VII. EXPLOITATIEREKENING IJSFABRIEK. 6.894,39 f Opbrengst (verkoop ijs) f 18.574,40 Fabricatiekosten 1.982,11 Aandeel onderhoudskosten 257,30 n f 1.820,05 algemeene onkosten 81,67 198,39 1.621,66 615,20 renten n 1.154,08 afschrijving 100,- uitkeering aan de Gemeente f 12.367,44 6.545,93 r f 18.913,37 f 18.913,37 OMSCHRIJVING. Per 1000 kg. f 18.574,40 1.635.475 kg. Verkocht 14.175 81,67 21,44 Rente van belegde gelden 1.649.400 f 18.656,07 1.649.650 kg. De gemiddelde opbrengst heeft bedragen f 12.346,— f 7,48 f 18.656,07 1.649.650 Voordeelig saldo, overgebracht naar de Verlies- en Winstrekening af: aandeel verhaal van pen sioensbijdragen f w Totaal bedragen. r 11,31 per 1000 kg. (verkoop gedistilleerd water) Aandeel rente van kasgeld 6.872,95 1.982,11 1.621,66 615,20 1.154,08 100,— IX. BEREKENING TAN DEN KOSTPRIJS VAN HET IJS. Geproduceerd in kg. f 4,17 1,20 0,98 0,37 0,70 0,06 Niet afieverbaar ijs en smeltverlies van den ijsverkoop Onderhoudskosten Algemeene onkosten Renten Afschrijving Uitkeering aan de Gemeente. VIII. BEREKENING VAN DE GEMIDDELDE OPBRENGST VAN HET IJS. Fabricatiekosten f 6.894,39 Af: fabricatiekosten van gedistill. water

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 236