11 38 19.440,32 18.462,77 25.278,74 47.210,47 130.890,83 76.593,35 113.676,29 f 333.152,67 51.480,24 120.479,70 -411.862,21 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. XI. BEKNOPTE INVENTARIS PER 31 DECEMBER 1931. Boekwaarde. ONDEKDEELEN. Afgeschreven. Gebouwen. 168.299,48 fl.775.600,31 f 480.525,42 f 1.295.074,89 f en f 207.184,19 f 117.187,12 f 89.997,07 8.356,67 f f f 16.665,78 8.309,11 n n n n f •n n n n n n n n n n w n n w n n Grond en plantsoenen. Grond Plantsoenen Afrastering, muren en ijze ren hekken Rioleering, bestrating losplaatsen SI ach tb allen Stallen voor slachtvee Koel- en pekelhuis Ijsfabriek met apparaten ruimte Ketelhuis met schoorsteen Keurgebouw Huidenbergplaatsen Verbindingshal Darmen wasscherij en mest lokaal Administratiegebouw Cantine Dienstwoningen Diversen Verkoophal in aanbouw. 27.418,22 26.191,89 36.107,03 67.163,53 183.994,06 76.593,35 28.542,29 33.588,28 25.264,27 25.329,54 46.457,26 7.977,90 7.729,12 10.828,29 19.953,06 53.103,23 8.544,70 10.076,10 7.569,04 7.351,56 13.936,41 f 393.140,— 1.067,63 f 394.207,63 19.997,59 23.512,18 17.695,23 17.977,98 32.520,85 f 446.828,96 f 171.959,94 580.161,69., f 393.140,— 1.067,63 f 394.207,63 Aanschaffings waarde. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 238