11 39 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. ONDERDEELEN. Boekwaarde. Diversen. f 29.680,85 f 17.807,93 f 11.872,92 87.308,81 57.899,63 29.409,18 r> x 245.362,15 184.684,16 60.677,99 n n Voorraden: f f 33.058,26 n Luchtspoor Kracht- en verlichtingsin- stallatie Inrichting der hallen, stal len en het koelhuis Kleine werktuigen en ge reedschappen Meubilair Machinerieën c.a Luchtkoelinrichtingen. Stoomleidingen Pompinstallatie Gladde vrieshuizen cui. Automobiel en motorrijwiel n Magazijngoederen Steenkolen IJs Veevoeder en strooisel Zaagsel Zout Drukwerk en kantoorkosten Brandstoffen Oormerken voor varkens 24.788,96 4.190,71 239,40 1.051,97 10,- 1.021,44 1.605,75 142,16 7,87 Aanschaffings- i waarde. 67.295,63 13.618,02 n n 51.219,51 10.839,81 260.043,68 59.357,33 25.143,35 32.795,79 55.280,51 3.097,18 f 758.168,88 16.076,12 2.778,21 117.747,12 28.383,98 3.687,58 17.219,48 9.273,95 2.015,— f 299.141,53 377.790,80 87.741,31 28.830,93 50.015,27 64.554,46 5.112,18 f 1.057.310,41 Afgeschreven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 239