I fe i 12 1 3 secretariaat eener Gezondheidscommissie niet raadzaam is te achten, in verband waarmede verzocht werd, hij het opmaken van voordrachten ter benoeming van leden of secretarissen eener Gezondheidscommissie met deze zienswijze rekening te willen houden. Gedurende het verslagjaar zijn elf gewone vergaderingen gehouden. Openbare vergaderingen kwamen ook dit jaar niet voor. Alle bijeenkomsten hadden plaats in het vergaderlokaal der Schoonheidscommissie (Mauritskade 9), daartoe door Burge meester en Wethouders ter beschikking gesteld. s s s 1 i 1 I De hieronder volgende lijst geeft een overzicht van de aan wezigheid der leden op de vergaderingen: De bibliotheek is in het afgeloopen jaar wederom eenige boekwerken rijker geworden. De Commissie bleef geabonneerd op een aantal tijdschriften, die bij de leden in portefeuille rond gezonden worden. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. Dagen der vergaderingen. NAMEN DER LEDEN. c a 04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 i i 1 1 i i 1 1 1 1 1 1 i i i 1 1 1 1 i 1 i 1 i 1 1 1 1 i i i 1 i i i 1 1 i i i i 1 i 1 1 i i i 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 i i i 1 1 1 1 i i 1 i 1 i 1 i i i i i 1 1 1 1 1 1 i 1 1 i 1 1 1 1 1 i 1 1 i 1 1 i 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 i 1 i i 1 1 1 i 1 i i 1 1 1 1 1 Prof. Mr. H. W. Methorst Mr. Joh. J. Belinfante G. H. E. Bergsma Dr. Joh. H. van Burkom S. de Clercq Mr. P. A. van der Drift Dr. J. J. Hofman Dr. A. Keilholz F. A. Koch Prof. G. J. W. Koolemans Beijnen Q. A. Nederpel Dr. H. J. v. Nederveen Dr. B. P. B. Plantenga J. F. Plet Mej. C. M. v. d. Pijl F. Salome L. Simons Ir. H. G. A. Treep Mevr.A.E.J. de Vries-Bruins O 00 S CO o O U e Q u E E "c. 02 u C Z ■U ss S3 CO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 242