21 7 Gemeenteper- soneel. Hoofdcommissaris van Politie: F. van ’t Sant; benoemd 25 October 1920. De volgende staat vermeldt de sterkte van het Gemeente- Sterkte van het personeel op 1 Januari van de jaren 1910, 1915, 1920 en op 31 December van de jaren 1924, 1930 en 1931. TAK VAN DIENST. DIRECTEUR. ADMINISTRATEUR. W. D. Boll 1- 1-20 W. J. Schouten 1- 8-21 1-10-23 Jkvr. Dr. B. Elias H. G. v. Harrevelt 1- 8-05 Ir. P. Bakker Schut Dr. E. A. Koch Datum. Ambtenaren. Werklieden. Totaal. Onderwijs. 1 Januari 1910 2 093 1 275 962 4 330 1915 1 778 2 889 1 087 5 764 n 1920 3 326 3 924 1 584 8 834 n n 31 December 1924 3 158 3 370 1 383 7 911 1 979 1930. 3 189 4 050 1 326 8 565 2 122 n 1931 3 360 4 116 1 325 8 801 2 127 n r> H. den Hertog. J. Polder Haven- en Marktwezen Hypotheekbank Keuringsdienst Kunsten en Wetensch. Maatsch. Hulpbetoon Oud-Archief 1- 3-27 1- 6-26 1- 2-07 1-10-18 15- 4-19 Politie en Brandweer. W. N. Arntzenius J. W. M. Courtois H. W. C. Roelofsen Datum v. indienst treding als zoodanig. 1- 8-21 1-10-15 1- 7-18 1- 4-21 1- 1-31 1- 1-19 1- 1-06 11- 1-19 1- 6-16 1- 1-23 1- 5-27 15-11-06 1- 3-22 H. C. Vermaat. W. Henss Dr. J. D. Filippo. Dr. H. E. van Gelder L. Hoejenbos Mr. W. Moll (archi varis) S. G. A. Doorenbos V. de Groot E. J. Herweijer Datum van indienst treding als zoodanig. Als directrice van het Schoolmuseum. 16-3-28 tijdelijk met de directie van den School bioscoop belast; 1-7-29 directrice van Schoolmuseum en -bioscoop. Plantsoenen Reinigingsdienst School- en Kindertuinen. Schoolmuseum en -bios coop Schouwburg Slachthuis Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting Telephoondienst Ir. H. W. Snijders Ziekenhuizen Th. M. Gundlach H. v. d. Ven 10- 4-19 H. A. F. Könings 115-8-19

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 25