22 Op 31 December 1931 bedroeg het aantal ambtenaren en werklieden bij de verschillende takken van dienst: TAKKEN VAN DIENST. 18 21 1 30 5 9 2 33 8 1 5 5 2 71 11 181 195 455 522 281 571 294 911 122 22 5G 2 6 28 2 18 4 194 9 42 3 31 226 Politie 1 325 26 62 654 12 37 343 44 48 72 107 87 248 428 638 267 6 4 685 4 116 1) Centraal Woningbeheer inbegrepen. Reinigingsdienst Schouwburg Secretarie Slachthuis Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting 1) Telephoondienst Ziekenhuizen Algemeene Gemeentedienst Bank van Leening Begraafplaats Beroepskeuze (Bureau voor) Bouw- en Woningtoezicht Duinwaterleiding Electrisch Bedrijf Gasbedrijf Gemeentewerken Geneeskundige en Gezondheidsdienst Haven- en Marktwezen Hypotheekbank Keuringsdienst Kunsten en Wetenschappen Maatschappelijk Hulpbetoon Ontvanger (Kantoor van den) Plantsoenen Accountantsdienst Apotheek Arbeidsbeurs Archief Werk lieden. Amb tenaren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 26