12 47 Bijlage A. Samenstelling der Sub-commissies voor 1932. Vaste Sub-commissies. I. Voor medische aangelegenheden. Leden: Leden Hinder- en Leden: Dr. Joh. H. van Burkom; Prof. G. J. W. Koolemans Beijnen; Dr. H. J. van Nederveen; Dr. B. P. B. Plantenga; Mej. C. M. van der Pijl; Mevr. A. E. J. de VriesBruins; met de Secretaris als rapporteur. Dr. J. J. Hofman; Dr. A. Keilholz; Prof. G. J. W. Koolemans Beijnen; Dr. H. J. van Nederveen; met de Secretaris als rapporteur. II. Voor de zaken betreffende de hoedanigheid van en het gezondheidstoezicht op levensmiddelen. IV. Voor onderzoek van voorstellen betreffende uitbreidings plannen, onteigening, onbewoonbaarverklaring, herziening der Bouw- en Woon verordening of woningbouwplannen, uit te voeren door of met geldelijken steun van de Gemeente. III. Voor de zaken betreffende de Arbeids Veiligheidswet. Mr. Joh. J. Belinfante; S. de Clercq; Mr. P. A. van der Drift; F. A. Koch; Prof. G. J. W. Koolemans Beijnen; met de Secretaris als rapporteur. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 286