12 48 Leden V. Voor de zaken betreffende bad- en zweminrichtingen. Leden: Leden: Leden: VI. Voor beoordeeling van het ontwerp-jaarverslag. Leden: Mr. Joh. J. Belinfante; Dr. J. J. Hofman; Dr. A. Keilholz; F. A. Koch; Mej. C. M. van der Pijl; F. Salome; met de Secretaris als rapporteur. Mr. Joh. J. Belinfante; S. de Clercq; Mr. P. A. van der Drift; Dr. H. J. van Nederveen. Mr. Joh. J. Belinfante; G. H. E. Bergsma; S. de Clercq; Mr. P. A. van der Drift; F. A. Koch; Q. A. Nederpel; Dr. B. P. B. Plantenga; L. Simons; Ir. H. G. A. Treep; met de Secretaris als rapporteur. I. G. H. E. Bergsma; Dr. B. P. B. Plantenga. II. S. de Clercq; Q. A. Nederpel. Vijf vaste Sub-commissies (z.g. klachten-commissies) tot het opsporen van misstanden van plaatselijken aard, vooral op het gebied der volksgezondheid, en tot het voorloopig behandelen van klachten en verzoeken betreffende die misstanden, een en ander voor zoover zulks niet valt binnen den werkkring der bovengenoemde andere Sub-commissies, samengesteld als volgt: VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 287