12 54 In den loop van het jaar 1931 werden in deze gemeente de volgende gevallen van besmettelijke ziekte aangegeven: 5) s) 602 123 8)l 8) Gedurende de laatste zes jaren werden in deze gemeente de volgende gevallen van besmettelijke ziekte aangegeven: Bijlage D. Staat van Ziekte- en Sterftecijfers. 5) 5) VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. 3 1 1930 1931 1926 1927 1928 1929 2 59 4) 2 1 Febris typhoïdea Paratyphus (typheuze vorm) (gastro-enteritische vorm). Roodvonk Diphtheric Meningitis cerebrospinalis epidemica Poliomyelitis anterior acuta Encephalitis lethargica Aantal ziekte gevallen. 26 2) 7 20 3) 341 233 3 7 2 26 2) 7 20 3) 341 233 3 7 o 33 4) 6 8 1 234) 8) 17 3 2 Aantal {sterfgevallen. 1966 261 3 4 3 S) j 2801 320 4 2 Variola major (pokken) Variola minor (alastrim) Febris typhoïdea Paratyphus (typheuze vorm) (gastro-enteritische vorm. Roodvonk Diphtherie Meningitis cerebrospinalis epidemica Poliomyelitis anterior acuta Encephalitis lethargica Dysenteria bacillaris amoebica z. nadere aanduiding 314) 1991 210 2 i 64 37 4) 971 104 3 53 6«j 1) De hieronder genoemde cijfers, verstrekt door het Centraal Bureau voor de Sta tistiek, zijn z.g.n. „bruto” cijfers; d. i., zp betreffen personen in ’s-Gravenhage ziek of overleden, onverschillig of deze personen al dan niet tot de werkelijke bevolking van ’s-Gravenhage behooren. 2) Waarvan 3 gevallen afkomstig van de groote vaart. 3) Infectie Militair Hospitaal. 4) Met inbegrip van paratyphus. 5) Zie noot 4. 6) Bovendien werden in 1929 in ’s-Gravenhage 6 ziektegevallen van encephalitis na vaccinatie ter kennis van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid gebracht, waarvan 1 met doodeltfken afloop, en 1 ziektegeval na revaccinatie, dat niet doodelijk verliep.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 291