12 55 kanker is de volgende aan In 1931 parasitaire jaren 2) 2) 2) 2) 2) voorgekomen sterfgevallen aan besmettelijke en ziekten, in vergelijking met de vijf voorafgaande Voor de sterfte aan tuberculose en staat opgesteld, waaruit blijkt, dat zich 269 sterfgevallen tuberculose en 640 sterfgevallen aan kanker voordeden, tegen 277 en 603 in 1930. Het sterftecijfer voor tuberculose, berekend per 10.000 inwoners, bedraagt derhalve 6.08 en in de laatste tien jaren gemiddeld 8.15, het sterftecijfer voor kanker, berekend per 10.000 inwoners, 14.47, in de laatste tien jaren gemiddeld 13.07. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. 1926 1927 1928 1929 I 1930 1931 20 1926 1929 1931 1922 1923 1924 1925 1927 1928 1930 346 478 503 474 505 534 590 572 Totaal aan tuberculose. (p. 10.000 inwoners) Totaal aan kanker (p. 10.000 inwoners) Febris typhoïdea Paratyphus (gastro-enteritische vorm) Diphtherie Meningitis cerebrospinalis epidemica Poliomyelitis anterior acuta Mazelen Kinkhoest Influenza Tuberc. der ademh. org. en bron- chiaalklieren 3) Alle andere t.b.c. Syphilis 5) Erysipelas 5) Tetanus 5) 430 (11.81) (12.64) (18.01) (12.02) (12.53)| (12.98) (14.06) (13.34) (13.80)1 (14.47) 344 (9.19) (8.94) 251 91 18 13 1 11 3 2 20 4 92 344 (8.02) 6 1 5 14 21 222 225 119 18 15 2696) (6.08) 205 64 23 7 3 329 (8.15) 14 1 2 8 27 45 Gem. in de laatste 10jaren 3 1 17 3 2 34 9 127 533 (13.07) 371 (10.19) 248 76 13 5 2 92 18 143 237 90 21 12 2 342 (8.13) 8 2 1 32 18 29 341 (8.64) (8.03) (7.93) 212 65 I 18 15 5 3 3 5 5 1) Met inbegrip van paratyphus. 2) Zie noot 1. 3) Van 19261930 tuberculose der ademhalingsorganen. Zie ook noot 6. 4) zie noot 3. 5) Van 19261930 aantal gestorvenen onder de werkelijke bevolking. B(j de vaststelling van de nieuwe internationale nomenclatuur van doodsoor zaken, welke van 1 Januari 1931 af ook voor ons land werd ingevoerd, zijn in afwij king van vorige jaren onder tuberculose gebracht: bloedspuwing (zoowel uit de long als zonder nadere aanduiding), longsteenen, bloeding uit de luchtwegen, organische laesie v. d. long en ziekte van Addison (welke thans voor ’t eerst met tuberculeuze vorm wordt vermeld). Tengevolge van de invoering van de nieuwe internationale nomenclatuur van doodsoorzaken (zie noot 6) werden in afwijking van vorige jaren onder kanker ge bracht: verharding en verdikking van den maagwand, lever- en darmgezwel z. n. a., verharding van de baarmoeder, gezwel en woekering in de baarmoeder, bindweefsel- gezwel bij den man, waterzuchtige ontaarding en cystevorming van den eierstok, gezwel in de neusgaten, zenuwgezwel, gezwel in de urineblaas, polype in keel en oor, adenoïdegezwel en ooggezwel. 277 (6.34) 603 i 6407) 324 I 327

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 292