il I Q 12 56 Totaal g Je •s K Het totaal aantal sterfgevallen 1) bedroeg 4344, tegen 4006 in 1930, waaronder respectievelijk 301 en 300 kinderen beneden den leeftijd van één jaar. De bevolking van ’s-Gravenhage bestond op 1 Jan. 1932 uit: mannen206 513 vrouwen2431(M) 449 613 2) In de laatste tien jaren was de totale sterfte onder de werkelijke bevolking, berekend per 1000 inwoners, voor deze gemeente en voor het geheele rijk: =C I De in deze gemeente aangegeven sterfte onder de kinderen beneden den leeftijd van één jaar (onverschillig of die kinderen al dan niet tot de werkelijke bevolking van ’s-Gravenhage be hoorden) bedroeg in de verschillende maanden van 1931 op de 1000 levendgeborenen: VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. 1922 1923 9.8 Maanden. Maanden. 51.8 28.9 27.1 33.8 39.7 1931 27.2 39.4 46.9 35.8 56.- ’s-Gravenhage Het Rijk 9.3 9.9 9.- 9.5 1 9.- 8.8 9.6 9.8') 10.3 10.4 10.7 8.9 9.1 9.8 11.5 0 O o 0 0 bc 0 C fl -U o o 9.8 8.9 10.4 13.3 17.7 10.- 12.2| S c. o 02 CJ O o a o> 02 9.- 10.3 15.1 12.- 11.6 10.- 10.2 u os o! 9.5 9.6 11.6 10.2 12.5 9.5 9.3 11.- 11.4 9.- 9.4 10.1 9.- 9.1 8.7 8.8 8.5 7.8 8.4 8.4 7.4 8.2 8.4 8.4 8.4 8.8 8.6 9.1 8.9 8.3 9.1 9.7 11.4 10.9 18.6 9.1 11.8 9.1 10.6 9.2 11.1 10.5 9.6 10.8 7.7 7.4 7.6 7.6 7.1 7.4 8.6 9.4 9.1 8.9 8.7 9.6 9.5 9.4 9.- 8.8 9.8 9.5 10.4 8.9 9.7 9.6 9.8 10.3 9.6 10.7 9.1 9.7 1924 11925(1926 1927(19281929^1930 1931 51.8 i i q i) Met inbegrip van de sterfte der kinderen, die bö de geboorte leefden, doch vóór de aangifte overleden zjjn. 2) Voorloopig cijfer. 26.4) 48.3 9.7 9.7 en voor de verschillende maanden van de jaren 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930 en 1931: 8.3 6.7 6.9 7.8 7.3 7.7 7.9 8.1 6.7 8.4j 8.8 >-s 7.3 6.9 8.- 3b B. «C i S3 1925 1926 1927 1928') 1929 1930') 1931

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 293