12 58 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. Nummer. VERORDENING. I Jaar. 28 1921 17 1924 24 1930 108 1918 16 1924 13 1913 18 1923 11 1929 12 1929 1921 10 1922 10 1921 2 1921 18 1924 22 1921 1917 22 10 Burgerlijk recht voor de gemeente 's-Gravenhage. (Verordening regelende eenige onderwerpen van Drankwet. (Verordening bedoeld in artikel 7, le lid, sub 1° der Duinwater. (Verordening tot vaststelling van ta rief en voorwaarden voor de levering van (Duinwatertarief) Gemeentebank van leening. (Reglement voor de Gemeentesecretarie. (Verordening betreffende de indeeling der werkzaamheden ter Geneeskundigen- en Gezondheidsdienst. (Verorde ning op den Grondbedrijf. (Verordening op het Hinderwet. (Verordening krachtens artikel 4, sub 1° der Idem (Verordening krachtens artikel 4, sub 2° der Keuringsdienst van Waren voor het gebied 's-Gra venhage. (Verordening op den Keuringsdienst van vee en vleesch. (Verordening op den Keuring van waren. (Verordening op de Kinderbei vaar plaat sen. (Verordening op het op richten en het hebben van en het opnemen van pleegkinderen) Maatschappelijk Hulpbetoon. (Reglement op den Gemeentelijken dienst voor Markten. (Verordening op de Openbare Lagere Scholen. (Algem. regelen, in acht te nemen bij den bouw van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 295