12 60 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. Nummer, Jaar. VERORDENING. 3 1930 22 1930 Deze verordening is nog niet in druk versehenen. Verordening, behoorende bij het uitbreidingsplan „Binekhorst” en houdende regels betreffende de bebouwing en het gebruik van in dat plan begrepen gronden Verordening, behoorende bij het uitbreidingsplan „Leyenburg” en houdende regels betreffende de bebouwing en het gebruik van in dat plan begrepen gronden Verordening, behoorende bij het uitbreidingsplan „Moerweg” en houdende regels betreffende de bebouwing en het gebruik van in dat plan begrepen gronden Verordentng, behoorende bij het uitbreidingsplan „RustenburgOqstbroek” en houdende regels betreffende de bebouwing en het gebruik van in dat plan begrepen gronden V erordening, behoorende bij het uitbreidingsplan „West” en houdende regels betreffende de bebouwing en het gebruik van in dat plan begrepen gronden Verordening, behoorende bij het uitbreidingsplan voor terreinen, gelegen tussehen den Westduin- weg en de tweede Seheveningsehe binnenhaven en houdende regels betreffende de bebouwing en het gebruik van in dat plan begrepen gronden. Verordening houdende verbod tot aanbouw en tot herbouw van gebouwen op grond, gelegen aan den Hofweg Verordening houdende verbod tot aanbouw en tot herbouw van gebouwen op grond, gelegen aan den Loosduinscheweg nabij den N. W. Buiten singel

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 297