12 61 VERORDENING. 1928 4 1931 27 1931 20 1927 17 1923 28 1922 29 1905 14 1927 1929 16 1918 1922 1919 1903 1921 11 48 18 21 7 33 Verordening houdende verbod tot aanbouw en tot herbouw van gebouwen op grond, gelegen op den hoek van de Heerengracht en het Bleijenburg Verordening houdende verbod tot aanbouw en tot herbouw van gebouwen op grond, gelegen in den Escamppolder Verordening houdende verbod tot aanbouw en tot herbouw van gebouwen op grond, gelegen ten Zuid-Westen van de Keizerstraat Verordening houdende verklaring, welke verorde ningen tegen wier overtreding straf is bedreigd, op 15 September 1927 golden Verordening houdende verklaring, welke verorde ningen, tegen wier overtreding straf is bedreigd, van toepassing zijn op het grondgebied der uit gebreide gemeente ’s-Gravenhage Verordening op het beheer van bedrijven der ge meente ’s-Gravenbage Visscher shaven. (Politieieglement voor de te Scheveningen) Warenwet. (Verordening krachtens art. 15, lid 3 der (Stbl. 1919, No. 581) betreffende aan melk te stellen eischen) Winkelsluiting. (Verordening op de Woningbouw/onds. (Verordening op het Woningdienst. (Verordening op den Woningwet. (Kenteeken van onbewoonbaarverkla- ring van perceelen) Ziekenhuizen. (Verordening voor de Gemeente Ziekenhuisverpleging. (Verordening op abonne menten voor werkgevers ten behoeve van van inwonende arbeiders) VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. Jaar. Nummer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 298