12 63 INHOUD VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. HOOFDSTUK I. Bladz. Personalia en Huishoudelijke zaken. A. 1 2 HOOFDSTUK II. Algemeens beschouwingen 6 HOOFDSTUK III. 6 12 HOOFDSTUK IV. A. 13 14 26 26 7 10 17 22 2 2 A. B. C. D. B. C. D. E. F. Personaliaveranderingen in de Commissie samenstelling der Commissie personeel B. Huishoudelijke zakenvergaderingen, enz. Toestand van water, bodem en lucht en hetgeen tot verbetering DAARVAN IS VERRICHT. Waterloopen, slooten, enz Verzameling en afvoer van vuil (mestvaalten, goten, enz.) Verontreiniging van de lucht (stank van fabrieken, enz.) Begraafplaatsen Volkshuisvesting. Onteigening in het belang der volkshuisvesting Uitbreidingsplan Woningbouw Herziening der Bouw- en Woonverordening Bouwverbod Behandeling van klachtenverbetering van woningenonbewoon- baarverklaring

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 300