12 64 ONDERW’ERPEN, niet vallende onder een der vorige hoofdstukken andere gebouiven en getimmerten, niet vallende VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. Bladz. HOOFDSTUK V. Openbare en 31 onder de Woningwet HOOFDSTUK VI. Scholen, Fabrieken en Werkplaatsen. 32 Scholen A. 34 Fabrieken en werkplaatsen B. HOOFDSTUK VII. 35 Ziekten HOOFDSTUK VIII. 36 Geneeskundige armenverzorging HOOFDSTUK IX. 36 Drinkwatervoorziening HOOFDSTUK X. 37 Levens- en genotmiddelen; gebruiksartikelen HOOFDSTUK XI. 37 Uitvoering en handhaving van wetten en verordeningen HOOFDSTUK XII. 38

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 301