12 65 BIJLAGEN Samenstelling der Sub-commissies voor 1932 A. Rekening der ontvangsten en uitgaven over 1930. B. C. Begrooting voor 1932 52 Staat van ziekte- en sterftecijfers D. Staat van verordeningen E. 57 47 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. 50 54 Bladz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 302