13 6 Ter vervanging van de paardentractie bij het kipwagen- bedrijf op het filteremplacement werd een nieuwe ruwe-olie- motor-locomotief aangeschaft. Overzicht opge- pompte hoe veelheid water, gepompt over de jaren 1910 t./m. 1931. c. Opvoerwerktuigen. Hoeveelheid op- Gedurende het verslagjaar werd een hoeveelheid van gevoerd water. 11.499.567 m3 gefiltreerd water opgepomt (v. j. 11.291.252 m3), waarvan 8.502.361 m3 of 74 (v. j. bijna 55 door de electrisch gedreven pompen, het overige of 2.997.206 m3 door de stoom- pompwerktuigen. De waterlevering per etmaal was het kleinst op 1 Januari t.w. 21.755 m3 (v. j. 21.445 m3, eveneens op Nieuwjaarsdag); het grootst op Zaterdag 27 Juni t.w. 43.861 m3 (v. j. 46.042 m3 op Zaterdag 30 Augustus); gemiddeld bedroeg ze 31.506 m3 (v. j. 30.935 m3). Brandstof- en Gerekend per 1.000 m3 opgepompt water bedroeg het brand- stroomgebruik. stofgebruik voor de stoompompwerktuigen 230 kg (v. j. 210 kg), het energiegebruik (met inbegrip van transformatorverliezen) voor de electrisch gedreven pompen 166 kWh (v. j. 170 kWh). Totaal werden op het Pompstation voor wateropvoer aan stroom lietrokken 1.410.126 kWh (v. j. 1.051.973 kWh). De volgende staat geeft een overzicht aangaande de totale hoeveelheid water, naar de filters en uit de reinwaterkelders VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. JAAR. Toeneming. Opgevoerde hoeveelheid water naar de filters. 9.108 9.639 9.309 9.486 9.804 10.027 10.624 9.726 10.377 10.578 10.786 11.065 10.600 10.649 10.478 10.969 11.205 11.222 11.664 12.105 12.307 12.535 364 474 4- 294 158 284 199 532 4- 801 581 179 187 338 4- 420 132 4- 156 446 309 15 406 404 186 209 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 8.132 8.606 8.312 8.470 8.754 8.953 9.485 8.684 9.265 9.444 9.631 9.969 9.549 9.681 9.525 9.971 10.280 10.295 10.701 11.105 11.291 11.500 Opbrengst in duizendtallen m3. Gezuiverd water. I Geleverde hoeveelheid.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 308