13 7 d. Gebouwen in de stad. e. Buizennet. Aan de uitbreiding van de kantoren en magazijnen werd de laatste hand gelegd; slechts eenig verf werk aan muren moet nog worden voltooid. Verder had het gewone onderhoud plaats, behoudens dat de verlichting in de werkplaatsen doelmatiger werd gemaakt. De uitbreiding van het buizennet was zeer belangrijk; de lengte hiervan vermeerderde met ongeveer 30.500 m. Wegens het aanbrengen van een gesloten wegdek in eenige straten was het noodig ongeveer 3.300 m hoofdleiding naar de trottoirs te verleggen. Door het leggen van een 250-mm-leiding in het verlengde van de Laan van Meerdervoort naar de Kijkduinschestraat en het verzwaren van de 100-mm-leiding naar Kijkduin tot een 150-mm- leiding, is de watervoorziening van Kijkduin en van Loosduinen veel verbeterd. De volgende staat geeft een overzicht van het buizennet op Overzicht der 31 December 1931 en van de wijzigingen gedurende het verslag- wijzigingen van jaar tot stand gekomen. het buizennet. 3l°Bec. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Buislengte in m>. MIDDELLIJN. gelegd. 1931. mm 53 46 2 35.731 Totaal 13.769 166 3.728 241 63 574.290 5.198 n n n n n n n n n n ti n n w 134 22.048 9.007 1.064 3.037 122 254 19 i Inhoud buizen net in m3 op 31 Dec. vervallen. 1931' uitge- haald en 1 75 2.696 2.133 919 1.295 477 559 530 937 581 614 1.374 491 377 710 Aantal Ijzeren district-afsluiters. ge plaatst. 157 58 9 14 1 1 1 wegge nomen. 9 97 52 8 op 31 Dec. 1931. 1 4 33 14 8 3 Aantal Ijzeren perceel- afsluiters op 31 Dec. 1931. 155 2.726 1.354 600 225 2 83 (2») (3‘) (4'0 (6") (8") (10"). (12"). (14"). (16"). (18"). (20"). (22"). (24"). (26"). (28"). (30"). 534 16.965 343.323 120.688 29.244 26.394 6.753 5.808 4.216 5.896 2.957 2.584 4.859 1.481 981 1.607 50 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 7 104 2.486 750 151 113 30 28 12 14 6 6 19 1931.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 309