13 8 Openbare brand- Breuken en lek ken in buislei- dingen. g. Watermeters. De uitbreiding van het aantal watermeters was wederom belangrijk. Een aantal van 405 meters werd als minder deug delijk afgekeurd. In de meterwerkplaats werden 27.297 meters schoongemaakt, hersteld en beproefd; bovendien werd de aan wijzing van alle nieuwe meters onderzocht. De volgende staat geeft een overzicht van de in bedrijf, magazijn en herstelling zijnde watermeters op 31 December 1931- Tevens volgt hier een overzicht van breuken in leidingen en van lekkende verbindingen, gedurende het verslagjaar hersteld. Op 31 December 1931 bedroeg het aantal openbare brand en sproeikranen. kranen 5.722, waarvan 5.619 van het type D en 103 van het type E. Voor den dienst der Plantsoenen waren 206 sproeikranen geplaatst. Microfonisch onderzoek. Bij het microfonisch onderzoek van totaal 15.060 aansluitingen (16.184 woningen) werden in totaal 1.267 gebreken van meerdere of mindere beteekenis opgemerkt, waaronder 53 lekken in dienstleidingen, 57 in binnenleidingen, 40 in stortbakjes voor closetinrichtingen en 97 in tapkranen. Gemiddeld werden per uur en per persoon 7,8 aansluitingen onderzocht. Evenals in vorige jaren blijven de resultaten op een steeds gunstiger wordenden toestand van de binnenleidingen wijzen, hoofdzakelijk een gevolg van de toenemende levering van water over den meter. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING Totaal. Kaliber der leiding. OMSCHRIJVING. 8' 14" 4" 18 4 25 3 3 2 25 8 Breuken in hoofdleidingen Lekkende verbindingen in ijzeren hoofdleidingen Leiding- I breuken. Lekkende verbin dingen. 3 Totaal 6" 3"

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 310