1 l 13 S’f i 1L F 9 Totaal 119.619 38.710 11.405 26.088 20.851 3.730 6.222 214 278 556 11 9.318 2.236 C5/?) (’Ad) (3/8") 6oo] h. Aansluitingen aan het hoofdbuizennet. Ten behoeve van 4.911 perceelen kwamen in den loop van het verslagjaar 4.844 nieuwe aansluitingen aan het hoofdbuizen net tot stand. aan Hofjes (388) IV. BIJZONDERHEDEN OMTRENT DE EXPLOITATIE. Het aantal aangesloten perceelen, beoordeeld naar den toe- Overzicht aange- stand op het eind van het jaar, nam gedurende 1931 toe met sloten perceelen. 3.960 tegen 3.739 in het daaraan voorafgaande jaar. Het aantal perceelen, op 31 December 1931 aan het hoofd buizennet aangesloten, blijkt uit den volgenden staat. Volgens abonnement. (Overgangsregeling zie artikel 6 van het tarief.) e. f. h. i. j. Tijdelijke gebruiken k. Rijksgebouwen l. Gemeentegebouwen a. levering a f 3,per kwartaal b. 2,25 c. 1,50 Particuliere perceelen volgens watermeter. d. levering tegen gewoon tarief (f 0,30 per m3 met rabat) f 0,25 per 0,20 0,15 0,10 0,10 m3 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Systemen. Totaal. KALIBERS. 1 45.137 817 42 817 68 43 47.057 60 99 99 99 10 31 22 1 1 3 25 35 18 80 07 73 638 I 99 99 99 99 59 1 Aantal perceelen. (3*). (2‘). (1"). (V2‘) 5 E Ct 75 50 38 32 25 19 16 13 10 3 3 64 102 211 1.537 25 98 23 147 200 294 2.206 22 93.346 600 96.961 100 mm (44) n n n n n n n Totaal 5 55 K 47.350 48.916 0-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 311