Hl 13 siis 10 De Directeur, W. J. HARDERS. Bevolking en verbruik. Bovendien werd water geleverd voor: 1062 brandkranen (af zonderlijke aansluiting); 29 tuinen (afzonderlijke aansluiting); 127 urinoirs (op meter); 1 urinoir (over meter politieposthuis); 258 standpijpen (met meter); 29 sproeiwagens (met meter); 2 veegmachines; 2 fonteinen (Binnenhof en Carnegieplein); 2 monumenten (Willem Lodewijklaan en terrein G.E.B 5722 openbare brandkranen; 35 openbare kranen; 41 paardendrink- bakken; 54 hondendrinkbakken. Het aantal meters, geplaatst ter controle van het verbruik, met inbegrip van 67 tussehenmeters, bedroeg aan het einde van het verslagjaar 93.842 of 5.688 meer dan op 31 December 1930. De volgende staat waarbij tevens verwezen mag worden naar bijlage III geeft een overzicht van het bevolkingscijfer, het verbruik en de geldelijke opbrengst sedert 1910. oft.S VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Jaartal. Jaar van exploitatie. Totaal verbruik in één jaar in m3. In één etmaal in m3. Gemiddeld verbruik. Per hoofd en per et maal in 1. Volg num mer. Bevolking gemiddeld over het jaar. 8.127.047 8.590.104 8.247.540 8.393.705 8.661.411 8.826.151 9.352.414 8.551.155 9.142.375 9.285.883 9.461.941 9.911.040 9.492.244 9.681.072 9.525.497 9.971.443 1.232.311,57s 1.315.796,40s 1.382.355,04 1.361.375,74 1.399.759,48s 1.509.662,25 1.998.966,28 2.363.895,34s 2.305.585,99 2.493.283,36 2.504.296,23 2.603.752,64 2.690.322,58 2.766.405,71 2.856.739,27 2.920.129,11 3.009.624,41 2.953.165,65 36e 37e 38e 39e 40e 41e 42e 43e 44e 45e 46e 47e 48e 49e 50e 51e 52e 53e 54e 55e 56e 57e 275.306 284.535 291.627 298.272 307.137 317.142 328.087 339.357 348.355 355.841 362.425 358.294 363.968 378.986 386.966 394.891 403.523 412.407 420.649 428.899 435.178 443.644 32.485 38.670 38.766 34.054 38.249 33.885 37.295 37.150 34.231 37.586 39.415 39.397 43.188 47.349 41.140 40.771 40.464 39.213 44.232 48.950 46.042 43.861 22.266' 23.5351 22.534| 22.9961 23.730 24.1811 25.553 23.428; 25.048; 25.441 25.852; 27.154 26.006 26.523J 26.026 27.319 28.164 28.207 29.238 30.425 30.935 31.506 3,74’ 3,85’ 3,87 9 3,99 4,01 2 4,149 4,21 3 4,01 4,01 8 4,24 5,51s 6,598 6,33s 6,57 8 6,47 6,59 3 6,66’ 6,70 7 6,79' 6,80 8 6,91 5 6,65° 10.279.837 10.295.389 10.701.162 11.105.388 11.291.252 11.499.567 1.031.450,49s 1.097.773,35s j 1.131.219,64s I 1.190.271,42s 1910 1 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 81 82'/2 I 77 77 77 76 78 69 72 71'A 71'A 76 71'/2 70 67‘A 69 70 68 69'A 71 71 71 Bruto opbrengst in één jaar in guldens.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 312