13 14 De Secretaris, TER PELKWIJK. artikel VIII „Oninbare posten” rond f 3.600,— of 69 en op artikel X „Onvoorzien” f 10.000, De kostprijs van het water bij de verbruikers bedroeg 19,0083 cent per m3 tegen 18.3227 cent in 1930. De opgepompte hoeveelheid water steeg van 11.291.000 m3 tot 11.499 000 m3. een vermeerdering van 208.000 m3 of ruim 1,8 Het aantal pereeelen, waaraan water werd geleverd, bedroeg op 31 December 1931 119.619 tegen 115.659 op 31 December 1930, een vermeerdering van 3.960 pereeelen of ruim 3,4 Het kapitaal vermeerderde door uitbreiding met rond f 660.000,en verminderde door aflossing met rond f 426.000, Burgemeester en Wethouders van ’s-Gravenhage, BOSCH VAN ROSENTHAL. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 317