13 I 15 FINANCIEEL VERSLAG. Inhoudsopgave. I. 16—23 II. 24—25 III. 26 IV. 26 V. 27 VI. 28—29 VII. 28—29 VIII. Balans 31 December 30—31 IX. Verkorte inventaris 32—33 X. uitbreiding, onderhoud en af- 34 Kapitaaldienst: Verantwoording der buitenge wone ontvangsten en uitgaven, met een staat Verlies- en winstrekening Waterrekening Berekening van den kostenden prijs per bij de verbruikers Productierekening Distributierekening Gewone Dienst: Bedrijfsrekening met toelich tende staten m3 Overzicht van schrijving VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Bladz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 318