I V 13 13 I Ivi. 16 17 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. I. Begroot. LASTEN. BATEN. tArt. Begroot. f 236.9O2.fB f I. Productiekosten I. f 76.642.11 I 11. Distributiekosten II. 34.781,(1 35.000 Kosten van openbaren dienst III. III. 35.000 34.781,09 106.500,— Onderhoudskosten IV. IV. 698.500,— Algemeene kosten V. n 457.000,— Renten VI. 439.800 Afschrijvingen VII. 1.585.1 6.000,— VIII. 558.521. 554.000,— IX. 6.450,— X. f 2.592.441.® f 2.619.000 521 037.51 539.500,— Saldo j 1' 3.113.47' 3.158.500,— f f 3.158.500,— f 3.113.478,77 Gezien: Art. i Oninbare posten Uitkeeringen aan de Gemeente Onvoorzien GEWO.llENST. BEDRIJJEKENING 1931. Werkelijk bedrag. Opbrengst van het duinwater Opbrengsten uit de distributie Restitutie door de Gemeente van de kosten van openbaren dienst Rente van kasgeld, disconto Bijzondere inkomsten Verhaal van pensioensbijdragen 2.580.000,— 477.500,— Werkelijk bedrag. 4.466,92 25.596,90 36.512,68 248.750,— 67.000,— 104.1044 716.8842! 436 547,9 426.472.® De Directeur, W. J. HARDERS. De Administrateur, B. G. STEMPELS. 3.000,— 25.000,— 38.000,— f 2.513.905,92 498.215,26

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 319