13 T 18 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. BATEN 1931. Begroot. Artikel I. Artikel II. f f n r> C. Artikel III. de f 35.000 f 34.781,09 Artikel IV. f 4.466,92 f f 4.466,92 Artikel V. f f n f Artikel VI. Verhaal van pensioensbijdragen f 38.000,— f 36.512,68 f f Opbrengst van het duinwater. a. Levering volgens artt. 4 en 5 van het Tarief b. Levering volgens art. 6 van het Tarief Restitutie door de Gemeente van kosten van openbaren dienst 270.000,— 154.000,— 500,— 18.500 6.000,— 25.000,— Werkelijk bedrag. 277.594,50 157.872,15 783,21 17.554,14 _7.259,55 25.596,90 3.000,— 500,— 50.000,— 477.500,— 3.283,25 509,83 58.955,53 498.215,26 3.000,— Memorie 3.000,— Tl Y) f n n n f Rente van kasgeld, disconto. a. Rente van kasgeld b. Disconto i) De onderscheiding in a. en b. heeft bij het nieuwe tarief, dat 1 Juli 1931 in werking is getreden, geen zin meer. Bijzondere inkomsten. a. Posten van afgesloten dienstjaren b. Huren en pachten c. Diversen Opbrengsten uit de distributie. a. Huur van watermeters b. Huur van toevoerbuizen Sluiten en heropenen van dienstkranen en verzegelen van brandkranen d. Huur van standpijpen e. Werken voor rekening van anderen f 2.513.905,92 f 2.513.905,92 f 1.590.000,— 990.000,— f 2.580.000

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 320