13 19 Artikel I. f. i. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. LASTEN 1931. Begroot. Productiekosten. f f n n n n n n 46.000,— 33.627,21 n n 3.000,— 2.534,51 (J. 19.000,— 18.569,66 n h. 2.500,— 2.401,27 n i. n n n f 236.902,90 Artikel II. f f w 76.642,10 Verhoogd bij Raadsbesluit van 27 Juni 1932, bijlage n°. 343, met Verlaagd bij Raadsbesluit van 27 Juni 1932, bijlage n°. 343, met 27.500,— 4.500,— Werkelijk bedrag. 57.883,47 543,50 44.541,43 21.224,50 34.567,81 3.320,68 17.688,86 14.632,16 55.624,04 6.385,90 a. b. 58.700,— 750,— 44.800,— 24.000,— c. d. c. n f f 15.000,— 45.000 7.000,— 67.000,— 10.000,— 77.000,— 1 f Steenkolen en electrische stroom Machinekamerbehoeften Jaarwedden Arbeidsloonen Schoonmaak van de filters, de verzamel- kom enz Verlichting en verwarming der lokalen en dienstwoningen Erfpacht voor ingenomen duingronden en vergoeding wegens niet-verpach- ting van duingronden Scheikundig en bacteriologisch onder zoek van het duinwater Beplanting, bescherming enz. van duin gronden Stroom en bediening onderpompstations k. Diverse exploitatie-uitgaven n 18.000,— f 248.750,— 10.000,— f 238.750,— Distributiekosten. a. Plaatsen, afnemen en verwisselen van meters b. Werken voor rekening van anderen c. Diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 321