13 20 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Artikel III. Kosten van openbaren dienst. a. f 15.000,— f 17.906,27 c. f Artikel IV. Onderhoudskosten. f f T) n f II. Diversen. n T n n f 104.104,04 n y> f 106.500,— f n n n n X n 10.000,- 22.000,— 30.000,— n n n 12.500,— 7.500,— 35.000,— 10.000,— 5.000,— 4.000,— 300,— 3.000,— 4.000,— 4.000,— n I. Pompstation en werken in de duinen. Werkelijk bedrag. 6.063,18 18.814,40 30.990,94 10.170,37 5.460,64 8.101,77 336,88 6.052,51 58,56 983,44 2.829,15 3.779,52 176,13 257,71 9.874,82 7.000,— 34.781,09 6.500,— 200,— 300,— 200,— 10.028,84 33.251,96 7.000,— 33.000,— x f Brandkranen met inbegrip der aan sluitingen in de straten b. Onderhoud en bediening van brand kranen, aanleg en onderhoud van openbare pompen,drinkbakken, sproei- kranen enz Aandeel algemeene kosten en diversen. a. Gebouwen en hoogreservoir b. Pompwerktuigen en ketels c. Werken in den watervang met toebe- hooren. d. Filters c.a e. Werktuigen en gereedschappen f. Diversen (wegen, bestratingen, rasters enz.) f Begroot. g. Buizennet h. Toevoerbuizen i. Watermeters j. Werktuigen en gereedschappen voor de distributie k. Standpijpen l. Gebouwen c.a. aan den Zuid-Binnen- singel m. Hulpbureau c.a. aan de Doornstraat n. Magazijn aan de Sprank bij de Witte Brug o. Bergplaats aan de Ammunitiehaven

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 322