13 21 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. f C. O. r. 2.500,- 2.191,— n 137,50 137,50 n Afronding f 716.884,21 w n r> r> v n r n •n n 10.500,— 4.000,— 3.500.— 50,— r> n T) n n n n n r> n n Af: Overgebracht naar artt. II en III Verhoogd bij Raadsbesluit van 27 Juni 1932, bijlage n°. 343, met n n n n n n Werkelijk bedx-ag. 84.703,57 3.132,53 604,98 14.361,07 3.338,30 4.102,88 11,20 8.164,55 5.166,59 6.713,73 15.214,76 133,35 6.414,30 1.037,77 1.912,32 f 732.284,21 15.400,— 85.000,— 3.200,— 600,— 8.000,— 7.000,— 4.500,— 11.000,— 416.000,— 19.000,— 21.500, — 25.000,— 12.500, — 7.500, — 5.084,— 1.500, — 1.000,— 55.000,— 200,— 6.000,— 800,— 2.000,— f 410.754,08 26.956,02 22.757,93 26.394,09 17.573,20 5.803,85 5.083,96 1.109,87 1.123,38 57.387,43 Artikel V. Algemeene kosten. a. Jaarwedden b. Hulppersoneel Arbeidsloonen van algemeenen aard d. Verlofgelden e. Ziekengelden, toeslagen getroffenen Vacant iebij slag g. Ongevallenwet h. Invaliditeitswet i. Ziektewet j. Pensioenen k. Bijdragen voor eigen en weduwen- en weezenpensioen l. Bijdragen voor inkoop van pensioen m. Brandverzekeringsfonds n. Premie voor verzekering van automo bielen Grond-, dijk- en polderlasten p. Wegen- en rijwielbelasting q. Straatbelasting Schatting van de huurwaarde der per ceel en s. Druk- en bindwerk, schrijf- en teeken- behoeften, diverse bureau-onkosten t. Vracht- en tramgelden u. Briefport! enz v. Kwitantiezegels w. Vergoeding aan de Gemeente voor ge bruik van een terrein aan de Sprank (Stapelplaats) x. Schoonhouden der gebouwen aan den Zuid-Binnensingel, aan de Doorn straat, aan de Sprank bij de Witte Brug en aan de Ammunitiehaven y. Verlichting en verwarming idem z. Kosten der telefoonaansluitingen a1. Diverse onkosten n n T 713.071,50 71,50 f 713.OÓO,— 14.500,— f 698.500,— 18.500,— f 717.000,— Begroot.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 323