13 22 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Begroot. f 4.000,— n f 436.547,92 f f n 1.894,02 2.069,72 V 1.970,— 1.772,16 n n 2.003,74 n Transporteeren n r> n r> n n n n T) n f 406.709,03 n n n n 5.240,— 140,— 300,— 200,— 660,— n r> n T> D Afronding Verlaagd bij Raadsbesluit van 27 Juni 1932, bijlage n°. 343, niet n n 25.146,45 15.739,73 5.484,62 Werkelijk bedrag. 390.172,09 25.149,55 15.741,66 5.484,62 4.313,49 311,90 206,35 1.939,59 634,52 8.315,44 5.248,73 88,20 287,19 178,52 724,37 130.599,85 4.041,95 2.195,28 3.471,97 38.314,66 4.300,— 311,90 180,— 1.939,59 1.503,35 5.966,59 130.000,— 4.445,28 2.400.— 4.000,— 49.302,38 a. b. c. d. e. n f 216 932,55 T 457.079,83 79,83 f 457.000,— 20.000,— f 437.000,— 1.843,47 f 206.381766 Artikel VII. Afschrijvingen. Maehinegebouwen, kantoren, werk- en bergplaatsen enz. aan het Pompstation en den watervang Hoogreservoir-gebouw met reservoirs enz. Woningen aan het Pompstation en in de duinen Electrisehe lichtinstallatie gebouwen Pompstation Stoompompwerktuigen Ketels Electrisehe pompen Zuig- en persleidingen, diverse toestel len c.a Watervang: Verzamelkom, hoofdader, spranken enz. Diepboringen en proefputten Hoofdspoor in den watervang Electrisehe pompinstallatie in de duinen Filters c.a Distributie-buisleidingen aan het Pomp station Hekwerken Watermeters aan het Pompstation Wegen, bestratingen en brug over de hoofdader Lichtinstallatie terreinen Pompstation Werktuigen en gereedschappen (Pomp station) Artikel VI. Renten. Kapitaal A (na 1 Jan. 1907 geleend) Kapitaal B (vóór 1 Jan. 1907 geleend) Kapitaal C (vroegere Reserve) Bedrijfskapitaal Rentevergoeding voor tijdelijk op te nemen kasgeld

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 324