13 23 506,56 28,28 193,29 1.704.56 2.023,82 3.451,36 730,01 380,24 216.932,55 72.528,14 44.873,85 84.600,— 2.116,83 3.000,— 827,93 286,06 3.500,— 2.950,— VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Begroot. f Transport f 426.472,29 f f 1.585,70 6.000,— a. f 558.521,— f f 6.450,— f n f n n n •n n n n n n Y) n n r> n n n n n n Werkelijk bedrag. n w 206.381,66 72.372.66 44.274,— 81.989,72 7.242,48 114,02 751,20 913,69 3.414,74 Ijzeren buizennet Toevoerbuizen c.a Watermeters Werktuigen en gereedschappen (Distri butie) Auto’s en motorrijwielen Rijwielen Standpijpen Gebouwen aan den Zuid-Binnensingel: Bouw Inrichting werkplaatsen Electrische installatie Centrale verwarming Kantoormachines Hulpbureau aan de Doornstraat Gebouw aan de Sprank Bergplaats aan de Ammunitiehaven Meubelen Afronding Artikel X. Onvoorzien Verlaagd bij Raadsbesluit van 27 Juni 1932, bijlage n°. 343, met Verhoogd bij Raadsbesluit van 27 Juni 1932, bijlage n°. 343, met Artikel VIII. Oninbare posten Artikel IX. Uitkceringen aan de Gemeente. Voor gebruik van den ondergrond voor de buizenleiding, berekend tegen f 1, per strekkenden meter (Raadsbeslui ten van 30 October 1902 en 9 Februari 1920) over de gemiddelde lengte in 1931 540.000 m1) b. Voor het beheer der Gemeente 8.000,— 125,— 605,73 500,— 3.262,90 520,— 28,28 196,— 1.345,— 51,73 f 439.800,— f 540.000,— 14.000,- f 554.000,— 5.000,— f 559.000,— f f 544.521,— 14.000,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 325