13 13 25 24 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. KAP1TAAI IIENST. II. VERANTWOORDING BUITENGEWON] NTVANGSTEN EN UITGAVEN 1931. Saldo. Begroot. Saldo. BATEN. Begroot. LASTEN. Art. Art. VI XI Buitengewone ontvangsten 720.000,— Aanleg en uitbreiding f f 720.000,— 230.569,17 230.569,17 f 290.441,19 f 660.127,98 f f 950.569,17 f 660.127,98 290.441,19 f 950.569,17 De Administrateur, B. G. STEMPELS. ■n voor aanleg en uitbreiding dienst jaar 1931. Overzicht van de toegestane en verwerkte bedn Beschikbaar gesteld by de begrooting. Restanten beschikbaar op 31 December 1931. ONDERDEELEN. Totaal. f f 7.443,37 f f f f 7.443,37 f f 6.095,29 30.281.44 n n n n 56.252,35 n n n n 110.460,38 100.000, 3.462,11 110.460,38 113.922,49 13.922,49 n n memorie n n 2.355,33 memorie 22.953,45 20.598,12 2.355,33 22.953,45 n n 2.998,01 10.000, 7.001,99 2.998,01 10.000, n n n n n n n 11.232,90 8.767,10 20.000, 20.000, 11.232,90 n n n n en -ma n n n 2852,67 2.852,67 n 6.249,35 4.605,12 187,13 4.605,12 4.792,25 4.792,25 n n n n n n f 228.093,55 f 62.347,64 f f f 950.569,17 f 660.127,98 f 290.441,19 f 280.569,17 f 720.000, n n n Ti n n n n n n n n n n n n n n n n Niet meer benoodigd. n n n 25.000,- 124.468,51 10.489,23 22.693,89 Oorspron kelijk. 5.000, 10.000, Werkelijk bedrag. Gewyzigd by Raads besluit. Af- en over geschreven door B. en W. 85.489,23 177.975,33 65.000,— 144.718,56 284.468,51 Verhoogd bij Raadsbesluit van 29 Juni 1931, Bijlage No. 367, met 5.507,78 5.597,32 10.144,25 Werkelijk bedrag. Over te brengen. Onverwerkt crediet op 1 Januari 1931. Totaal beschikbaar. Verwerkt in 1931. Gezien: De Directeur, W. J. HARDERS. 78.045,86 177.975,33 58.904,71 108.572,79 178.216,16 5.507,78 2.744,65 10.144,25 36.145,77 50.000,- 6.095,29 36.145,77 106.252,35 Verhoogd bij Raadsbesluit van 29 Juni 1931, Bijlage No. 367, met 75.000,— 125.000,— j 65.000,— 150.000,— 160.000,— f 30.281.44 507,78 4.402,68 4- 3.894,90 a. Watermeters b. Buizennet c. Aansluiting van perceelen d. Diverse werken watervang e. Filters f. Wijziging der opvoerwerk- tuigen g. Voorziening in reserve-dryf- kracht aan het Pompstation. h. Uitbreiding kantoren aan den Zuid-Binnensingel i. Werktuigen, gereedschappen, auto’s, motorrywielen en rij wielen j. Leidingen aan het Pomp station k. Kantoormeubelen chines l. Diversen m. Wegen c.a. n. Watermeters aan het Pomp station

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 326