13 27 4,9956 0,1171 0,7297 0,8651 4,7609 11,5270 7,2393 11,7690 19,0083 7,4111 0,1718 7,2393 Afgezonden van het Pompstation 2) Afgezonden van het Pompstation VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Berekening van den kostenden prijs per m3 in 1931. V. f Af: Opbrengst huren en pachten f Bij: Waterverlies: 464.000 mB a f 0,072393 11.364.000 m3 Distributiekosten: (Gedistribueerd: 10.900.000 m3 2)) (Kosten meters en toevoerbuizen verantwoord op Exploitatierekeningen meters en toevoer buizen.) Diverse exploitatiekosten Huur ondergrond buizenleiding Onderhoud Afschrijving Rente Algemeene kosten Af: Sluiten en heropenen van dienst- kranen en verzegelen van brand kranen Huur van standpijpen enz. 454.560 rond n n n n n T) 0,0586 RECAPITULATIE: Kosten van het water in het reservoir Distributiekosten (inch waterverlies) Kosten van het water bij de verbruikers f 3.283,25 3.929,61 In centen per m’ 2,0847 0,2926 1,8184 1,9941 1,2213 11.499.000 m3 135.000 11.364.000 m3 0,0662 11,4608 0,3082 11,7690 464.000 10.900.000 m3 Af: voor eigen gebruik Stad Lekken in hoofdleiding en diensthuizen en voor spuien 4°/o Opgevoerd Afvoor eigen gebruik aan het Pompstation 9.000 m3 6.385,90 544.521,— 12.768,84 79.536,85 94.297,05 518.930,35 f 1.256.439,99 Indien hierby gerekend wordt 10 voor niet door de meters aangewezen gebruik, komt de minimum-verkoopprijs dus op 21,12 cent per m3. Productiekosten: (Afgeleverd: 11.364.000 m3 1)) Diverse exploitatiekosten Pompstation Onderhoud Afschrijvingen Rente Algemeene kosten 7.212,86 f 1.249.227,13 f 33.590,35 236.902,90 33.251,96 206.639,39 226.604,19 138.795,98 f 842.194,42 19.527,18 f 822.667,24

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 328