13 13 28 29 VI. PRODUCT! EKENING 1931. VIL DISTRIBUTI1 [EKENING 1931. 603.930,35 21.018,0! 544.521,- 62.574,1! 205.800,51 178.918,6! 3.283,25 509,83 3.419,78 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. f f n f f 842.194,42 842.194,4’ f f f n f n 7.212,86 f n r> f 1.616.762,"! f 1.616.762,76 w n Huur van den ondergrond der buizenleiding Aandeel onderhoud afschryving rente algemeene kosten Plaatsen, afnemen en verwisselen van meters. Diversen n n n n n r> Yl n n n n 14.632,16 6.385,90 9.729,12 48.154,35 543,50 44.541,43 21.224,50 33.627,21 2.534,51 18.569,66 2.401,27 34.567,81 3.320.68 17.688,86 Opbrengst huren en pachten enz Kosten van het water in het reservoir (11.499.000 m3) Overgebracht naar: Exploitatie watermeters” .Exploitatie toevoerbuizen” Saldo 222.148,54 138.174,23 1.249.227,13 19.527,18 822.667,24 236.902,90 33.251,96 206.639,39 226.604.19 138.795,98 Aandeel onderhoud afschrijving rente algemeene kosten Steenkolen Electrische stroom voor motoren Machinekamerbehoeften •1 aarwedden Arbeidsloonen Schoonmaak van de filters c.a Verlichting en verwarming Erfpacht voor ingenomen duingronden enz. Scheikundig en bacteriologisch onderzoek Beplanting en bescherming van duingronden Stroom en bediening onderpompstations Diverse exploitatie-uitgaven Sluiten en heropenen van dienstkranen en verzegelen van brandkranen Huur van standpijpen Diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 329