13 32 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. IX. VERKORTE INVENTARIS 31 DECEMBER 1931. Afschrijvingen. Boekwaarde. f f f 1.853.492,— 1.859.473,01 n v 74.048,12 141.362,58 67.314,46 n r> 4.500,49 1.823,62 r> n 37.761,56 11.484,91 42.305,01 97.662,62 139.967,63 n n f 4.102.382,18 f 2.154.677,41 f 1.947.704,77 532.079,92 n r> n n n n n n n n r> w n •n n n n r> n Distributie. Gegoten ijzeren buizennet met afsluiters enz. Toevoerbuizen met koperen kranen enz Watermeters (in gebruik) Werktuigen en gereed schappen Standpijpen Rijwielen Motorrijwielen Automobielen Productie. Gebouwen aan het Pompsta tion en in de duinen (incl. eleetrische installatie) Meubelen Pompwerktuigen e.a. Watervang m. toebehooren: Pompgebouwtjes Eleetrische pompen c.a. Draineerleidingen, bron nen enz Filters c.a.: Voorfiltergebouw Voorfilterinrichting Nafilters Hekwerken Wegen, bestratingen en bruggen over de hoofdader Lichtinstallatie van de ter reinen Werktuigen en gereed schappen Leidingen met afsluiters c.a. aan het Pompstation Watermeters aan het Pomp station Rijwielen Duinterreinen 8.006,98 41.397,89 699.203,92 47.123,95 4.698,47 1.251,10 n r> n 804.566,68 916.346,41 480.055,50 3.221,02 279.461.83 388,02 8.929,67| 104.757,— 130.848,73 221.800,84 3.233,80 651.499,37 3.804,53 361.709,38 104.757,- 130.848,73 921.004,76 50.357,75 171.443,87 583.51 82.247,55 7.618,96 32.468,22 7.481,41 363,60 1.886.545,12 F4.687J5Ï,23 11.172,68 1.288,52 805,21 3.147,20 5.204,32 f 3.690.235,79 2.676,87 26.276,65 Aanschaffings- waarde. 2.027.149,02 1.222.582,34 1.448.426,33 48.975,86 4.403,04 5.988,17 10.560,06 11.104,60; 12.179,88 1.614,70 1.886.545,12 f 8.210.283,361 f 3.523.132,13 3.712,965,01 37.803,18 3.114,52 5.182,96 7.412,86 5.900,28 f 7.658.989,26; f 3.968.753,47

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 331