13 34 X. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Overzicht van uitbreiding, onderhoud en afschrijving in 1931. Uitbreiding. Productie. f f f >t 154,42 H 8, 15 3.779,52 1.982,90 2.526,26 T) 20.598,12 n n 28,28 2 2 r> t» n n 177.975,33 n h j, n n n n V n r> 6 063,18 18.814,40 30.990,94 4.836,25 38,36 1.266,63 13,54 1.331,42 615,57 7.060,18 5.460,64 983,44 2.318,68 1.848,20 7.633,31 0,17 285,15 51,73 76,52 99,61 1.894,02 11.009,55 5.248,73 88,20 6.065,76 380,24 1.939,35 724,37 506,56 18,34 2 6 5 5 4 4 7 2 5 4.625,39 206,35 118,30 2 8, 6 58.904,71 78.045,86 10.144,25 590,65 4.475,73 72,20 55,25 12,50 510,47 547,16 38.314,66 178,52 7.242,48 114,02 751,20 913,69 1.567,92 3.414,74 367,29 63,80 21,50 54,71 2.953,03 2.542,25 2.756,44 79,72 274,03 72.372.66 44.274,— 81.989,72 2 5 6 5 5 12| 2| 31 6 6.052,51 58,56 V) t f 660.127,98 Gebouwen aan het Pompstation: Machinegebouwen c.a Electrische lichtinstallatie Meubelen Woningen aan het Pompstation en in de duinen Pompwerktuigen c.a Watervang met toebehooren: Draineerleidingen, bronnen enz. Filters c.a Hekwerken Wegen, bestratingen en bruggen over de hoofdader Lichtinstallatie van de terreinen Werktuigen en gereedschappen, rij wielen Leidingen met afsluiters c.a. aan het Pompstation Watermeters aan het Pompstation Wijziging der opvoerwerktuigen Voorfilter-installatie in aanbouw Distributie. Buizennet c.a Toevoerbuizen c.a Watermeters Werktuigen en gereedschappen, auto’s, motorrijwielen en rijwielen Standpijpen Gebouwen singel: Gebouwen Inrichting werkplaatsen Electrische installatie Centrale verwarming Meubelen Kantoormachines Aanbouw kantoren en magazijnen aan den Zuid-Binnensingel Hulpbureau aan de Doornstraat: Gebouw Meubelen Stapelplaats aan de Sprank: Gebouw Installatiekosten terrein Bergplaats aan de Ammunitiehaven: Gebouw 8.767,10 187,13 3.462,11 170.192,59 5, 4, 3 6 140.309,05; 8, 7, 4 H 25 ,15, 8 15 193,29 f 426.472,29 257,71 f 104.104,04 Onderhoud. Afschrijving. 108.572,79 8.023,57 1.364,83 Diversen. aan den Zuid-Binnen-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 333