I I I i 1 is 14 4 I gs •£.x 02 gg VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER”. OMSCHRIJVING DER BADEN. 873 stort en 362! 59076 142922 16318 32746 79004 20101 12061 45504 27124 41156 18220 28672 30101 74042 34538 73902 104580 142922 264 621 Jongens Meisjes Jongens 5827 13837 848 634 12381 14809 14 30 541 642 13000 15918 6144 5917 16754 50116 4148 6555 242 278 199 712 3543 10791 822 1116 9398 8822 9 37 262 239 35 112 15687 27024 33302 64058 3531 4288 17713 19972 198 242 97 263 3370 7641 611 1001 10729 16395 73183 49117 28010 42124 11701 19539 6411 6650 29 42 6' 6 114 137' 84: 68 285 108 8903 22322 8544 6872 1080 999 17229 21848 28! 32! 83! 200! t3 ce X 2362 1780 7697 7033 37 42 34119 39844 n Totaal schoolkinder- baden 27 1 24 1 56 5 8 8 114435 898 ibad Kuipbaden le kl. Dames Heeren Kuipbaden 2e kl. Dames Heeren Stortbaden. Dames Heeren Stortbaden personen be neden 18 jaar. Meisjes Jongens Stortbaden kosteloos. Dames Heeren Stortbaden kinderen ge sticht Groenestein. Jongens Totaal kuip baden Schoolkinderbaden. Kopschool Meisjes n L.O. Zwembaden a f 0,20. Dames Heeren Zwembaden a f 0,10. Dames Heeren Zwembaden personen be neden 18 jaar. Meisjes Jongens Kostelooze baden. Dames Heeren Meisjes Jongens Schoolzwemonderricht. Meisjes Jongens Totaal aantal baden per inrichting 5426; 18556 3861! 20661 ■SS CD -eJ E 02 •SS cd ■Ss 487731 42162 153046 i) Het volkszeebad te Scheveningen was opengesteld van 6 Juni t./m. 20 September 1931, het Zuiderzwenil 23 Mei t./m. 21 September 1931. i gS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 337