29 van personen van één geloof of overtuiging 2 396 (65,8 pCt.), dat der huwelijken van personen met verschillend geloof of verschil lende overtuiging 1 245 (34,2 pCt.). Voor de voornaamste groepen van huwelijken zijn de cijfers: Verdeeling van de huwelijken naar het geloof of de gods dienstige overtuiging der gehuwden: Blijkens dezen staat bedroeg het aantal huwelijken Remonstrant 3 641 Gereformeerd H Israëliet n r> n n n n 745 (51,6 362 (49,3 141 (52,- 29 (11,8 53 (55,8 7e dags Adv. Chr. Soc. Moham. Presb. Oud-Geref. Evang. Luth. Herat. Apost. Doopsgezind Apostolisch n 3 080 1 29 24 4 2 6 1 1 1 53 6 7 1 13 2 1 1 3 9 1 2 1 2 3 1 6 2 1 1 2 1 6 1 1 2 1 362 1 033 (53,4 pCt.), met anderen n n n Huwelijken van Nederd. Herv. i Roomsch-Kath. pers, zonder godsd. Gereformeerden Evang. Lutherschen Israëlieten 1 033 463 83 1 2 168 22 116 10 1 4 16 4 2 1 1 5 1 1 1 745 1 129 54 4 23 13 6 1 4 141 1 12 7 1 1 1 1 Ned. Herv. Transport met Oud-Geref. Evang. Luth. zonder godsd. Doopsgez. Remonstr. Isr WaalschHerv. Herat. Apost. Moham. 1st zonder godsd. Doopsgez. Remonstr. zonder godsd. Waalsch Herv. Eng. kerk Vrij Kath. Remonstr. zonder godsd. Hernh. Apost. zonder godsd. Waalsch Herv. zonder godsd. Eng. kerk zonder godsd. Oud-Katholiek zonder godsd. Herst. Apost. zonder godsd. Verg.v.Geloov. Verg.v.Geloov. Grieksch-Kath. zonder godsd. Baptist Baptist Theosoof Theosoof Leger des Heils Leger d. Heils 7e dags Adv.. Chr. Soc. Moham. zonder godsd. Zonder godsd. zonder godsd. Totaal 902 (46,6 pCt.); 698 (48,4 372 (50,7 130 (48,- 216 (88,2 42 (44,2 met N.H. 1 R.-K. n P-Z-g- Ger. Ev. Luth. Isr. met N.H. R.-K-. Geref. Christ. Geref. Oud-Geref. zonder godsd Doopsgez. Evang. Luth. Remonstr. Grieksch-Kath Waalsch Herv Isr. Herst. Apost. Apost. Eng. kerk 7e dags Adv. Oud-Kath. Baptist Verg. v. Geloov. Moham. Roomsch-Kath. R.-K Oud-Kath. zonder godsd. Evang. Luth. Doopsgez. Geref. Isr Remonstr. Moham. Apost. Geref. Christ. Geref. zonder godsd. Evang. Luth. Doopsgez. Waalsch Herv. Herst. Apost. Isr. Transporteeren 3 080

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 33