14 14 9 8 T VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER". VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER”. LASTEN. BATEN. Ariikel. Benaming. Artikel. Benaming. I. I. 19.000,— f 172.616.43 Totaal der Lasten Totaal der Baten LASTEN. BATEN. Omschrijving. Omschrijving. f f f f 1.043.75 1.350 9.353,73 9.000,— 1.435,07 1.100,— a. 5.418,45 36.000,— 4.951,57 5.000,— c. 23.769,50 19.500,— f 120.858,25 Totaal der Lasten f 132.000,— Totaal der Baten f 132.000,— f 120.858,25 II. III. Opbrengst Volks- en Schoolbadinrich- j tingen Opbrengst Volkszeebaden Opbrengst Zwembad „Zuiderpark” Begroot bedrag. Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. Werkelijk bedrag. II. III. Begroot bedrag. 100.— 800,— 3.500,— 1.100,— 23.000 2.000.— 500,— Begroot bedrag. 3.000 750,— Werkelijk bedrag. Werkelijk bedrag. 59.616,60 6.404,70 3.180,42 419,78 461,45 175,15 614,35 3.963,82 7.529,51 12.252,57 89,70 1.150,03 2.698,86 416,46 16.309,73 2.335,27 123,65 72.421,95 228.38 2.225.44 10,41 f 132.000.— 43.000,— 60.000,— 7.500,— 2.100,— 1.000,— 750,— 300,— 600,— I f 132.000,— i 43.000,— 19.000,— I 2.500,— 616,20 57.000,— 500.— 2.400 150,— 2.000,— 8.000,— 15.000,— 19.217,63 f 172.616,43 f 120.858,25 I 32.540,55 f 120.858.25 32.540,55 19.217,63 Art. I. Opbrengst Volks- en Schoolbadin- richtingen. 1. Baden 2. Verhuren van badgoederen 3. Pensioenbijdragen 4. Bijdragen kosten Ziektewet 5. Inhouding voor gebruik van dienstwo ningen 6. Vergoeding voor verwarming van schoollokalen 7. Vergoeding voor portiersdiensten school Hemsterhuisstraat 8. Diversen 9. Uitkeering van de gemeente ’s-Graven- hage voor: Vergoeding tekort exploitatie Volks- badinrichtingen b. Vergoeding exploitatiekosten Schoolbadinrichting Kosten van schoolbaden in de Ge meentelijke vereenigde Volks- en Schoolbadinrich tingen Art. I. Exploitatiekosten Volks- en School- badinrichtingen. 1. Salarissen en loonen 2. Pensioenen 3. Gratificatiën 4. Kosten Ongevallenwet 5. Kosten Invaliditeitswet 6. Kosten Ziektewet 7. Dienstkleeding 8. Onderhouden en vernieuwen van bad goederen en verderen inventaris 9. Wasschen badgoederen 10. Waterverbruik 11. Telefoonkosten 12. Drukwerken en bureaukosten 13. Schoonmaakkosten 14. Kosten badzeep 15. Brandstoffenverbruik 16. Stroomverbruik 1". Gasverbruik 18. Aandeel in de algemeene beheers- en administratiekosten 19. Diversen Exploitatiekosten Volks- en School- badinrichtingen Exploitatiekosten Volkszeebaden Exploitatiekosten Zwembad „Zuider- park” |“f 194.000 f 194.000,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 341