15 INHOUD. ALGEMEEN OVERZICHT. ADMINISTRATIEF OVERZICHT. 36 Beheer Personeel Kweekerijterreinen Gebouwen en inrichtingen Werktuigen, gereedschappen enz. Beplantingen bij Gemeentegebouwen Wandelplaatsen en plantsoenen Werkverschaffing 24 25 26-27 28-31 32-35 I. II. III. IV. V. VI. VIL VIII. IV. V. VI. VIL VIII. I. II. III. 12 14-15 16-23 3 3 4 4 4 5 5 10 Opmerkingen van Burgemeester en Wethou ders naar aanleiding van de rekening der Plantsoenen Bedrijfsrekening Specificatie der bedrijfsrekening Verantwoording der inkomsten en uitgaven van den Kapitaaldienst Toelichting op idem Verlies- en Winstrekening Balans Beknopte inventaris Overzicht van uitbreiding, onderhoud en af schrijving VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. Bladz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 345