15 7 0.76.10 9.62.69 In 1931 vermeerderde de oppervlakte met Op 31 December 1930 hadden de plantsoenterreinen der Plantsoen- Gemeente een gezamenlijke oppervlakte van 487.24.25 ha terreinen. In 1931 vermeerderde deze oppervlakte met10.38.79 ha (waaronder een gedeelte van het Zui- derpark met 5.00.64 ha en een plant- soenterrein langs de van-Soutelande- laan met 1.12.98 ha) en verminderde de oppervlakte met Zoodat de terreinen op 31 December 1931 een totale oppervlakte hadden van496.86.94 ha De gezamenlijke lengte en oppervlakte van de afzonderlijk Wandel- en gelegen wandelpaden bedroegen op 31 December 1930 respec- ruiterpaden, tievelijk 45.299 m en 143.741 m2. Door het aanleggen van paden langs de van-Soutelandelaan, de van-Hogenhoucklaan, de Montfoortlaan, de Haringkade (tus- schen Cremer- en Verhuëllweg) de Nieuwe Parklaan (bij de losplaats „Wittebrug”), het park bij de Doornstraat, den Spar- renweg, de Broeksloot en in het Zuiderpark, vermeerderde de lengte met 8.118 m en de oppervlakte met 22.578 m2. De totale lengte en oppervlakte bedroegen op 31 December 1931: 53.417 m en 166.319 m2. De ruiterpaden, welke op 31 December 1930 een lengte hadden van 3.390 m met een oppervlakte van 7.307 m2, vermeerderden door het aanleggen van een ruiterpad langs den Sparrenweg en langs de van-Soutelandelaan met respectievelijk 555 m en 1.110 m2, zoodat op 31 December 1931 de lengte der ruiterpaden bedroeg 3.945 m met een oppervlakte van 8.417 m2. Het onderhoud van de langs de afzonderlijk gelegen wandel- Plantsoen- paden staande zitbanken geschiedde in eigen beheer. Ook gedu- banken, rende het verslagjaar werd het verfwerk enz. van dat gedeelte der banken, dat vroeger door bemiddeling van de Directie der Gemeentewerken werd uitgevoerd, door den Plantsoendienst zelf verzorgd. In eigen beheer werden tevens 21 nieuwe banken aange maakt en geplaatst als volgt: 7 in het park aan de Doornstraat, 6 langs de van-Soutelandelaan, 5 in het Zuiderpark en 3 langs de Sinjeur-Semeijnsweg (Westhoff). Op 31 December 1931 waren aanwezig 470 banken. Bij het, in het verslagjaar voorgekomen stormweer op Stormschade. 4 Augustus werd een iep ontworteld, braken op verschillende VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 350