15 16 7 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. II. SPECIFICATIE DER BEDRIJFSREKENING. BATEN. I. Gewone Dienst. Artikel I. f f 23.925,— 20.499,21 20.499,21 Artikel II. f 11.682,95 f n 11.682,95 Artikel III. f f 1.000, - 566.165,—; 24.345,98 n 10. f f 3.425,79 20.499,21 f 2.451,11; 11.682,95: f Vergoeding voor het aanbrengen enz. van beplantingen bij Gemeentegebouwen Verhoogd bij Raadsbesluit van 29 Juni 1931 (bijlage 367) met Verhoogd bij Raadsbesluit 1932 (bijlage 343) met Begroot bedrag. n n n n n Werkelijk bedrag. 4.414,80 617,38 5. 6. 7. 8. 9. 1.000,— 6.156,64 8.409,09 279.356,26 59.231,43 92.662,59 63.290,88 2.809,87 Vergoeding voor het onderhouden van beplantingen bij Gemeentegebouwen Verlaagd bij Raadsbesluit van 27 Juni 1932 (bijlage 343) met n n 567.165,—J f 542.294,92 9.210,— f 21,84! 9.231,84: Vergoeding voor het onderhoud van wandelplaatsen en plantsoenen. 1. Bijdrage in het onderhoud van het Haagsche Bosch 2. Verzorging van eenden en wilde vogels 3. Bewaking der plantsoenen 4. Onderhoud pleinbeplantingen boschbeplantingen parkbeplantingen straatbeplantingen helmbeplantingen van de afzonderlijk gelegen wandel- en ruiterpaden van de langs de afzonder lijk gelegen wandelpaden staande banken 11. Herstellen stormschade en diversen Transporteeren van 27 Juni

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 358